Kirjasto laaja-alaisen osaamisen tavoitteita tukemassa

kirjasto oppimisen tukena

Uudessa opetussuunnitelmassa korostuvat oppiaineet ylittävät laaja-alaisen osaamisen tavoitteet. Kirjaston koululaisille ja opiskelijoille tarjomat palvelut pyrkivät tukemaan näitä kansalaistaitoja, erityisesti monilukutaitoa.

Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet kirjaston kannalta
1. Informaatiolukutaito: tiedonhallinta, tiedonhankinta, lähdekritiikki

2. Kirjallisuudentuntemus, itseilmaisu

3. Kirjaston käyttö, lainoista huolehtiminen

4. Lukutaito, lukuharrastus; Informaatiolukutaito, medialukutaito

5. Kirjastojärjestelmän, laitteiden ja ohjelmien käyttötaidot

6. Kirjasto TET-paikkana, kirjasto esitys- ja näyttelypaikkana

7. Palautteenanto kirjastolle, asiakaskyselyt tai -raadit