NURMEKSEN KAUPUNGINKIRJASTON MAKSUT

MYÖHÄSTYMISMAKSUT

 • Lainan myöhästymismaksu 0,25 €/vrk, enintään 5 €/kpl
 • Pikalainan myöhästymismaksu 0,50 €/vrk, enintään 5 €/kpl
 • Ensimmäinen ja toinen muistutuskirje, 3 €/kirje
 • Perintäkirje ja lasku 7 €/kirje

Lasten- ja nuorten osaston aineistosta BD-, DVD-, CD-ROM-, DVD-ROM-levyjä ja konsolipelejä lukuun ottamatta ei peritä myöhästymismaksuja.  Myös lapsiasiakkaat joutuvat maksamaan muistutuskirjeet ja perimiskulut.

Yhtä lainaa kohti maksu voi nousta enintään määriteltyyn enimmäismäärään. Myöhästymismaksu peritään myös siinä tapauksessa että lainojen uusiminen ei ole onnistunut Internetin käyttökatkoksen tai muun teknisen häiriön vuoksi. Myöhästymismaksut peritään myös alle 15-vuotiaan kortilla lainatusta aikuisten osaston aineistosta.

Maksamattomat maksut jäävät velaksi rekisteriin. Jos maksuja on 10 € tai enemmän asiakas/vastuuhenkilö joutuu lainauskieltoon, jolloin lainojen uusiminen ja varausten tekeminen estyy. Vuodenvaihteessa velkasaldon tulee olla 0 €.

KIRJASTOKORTTI JA VARAUKSET

 • Ensimmäinen kirjastokortti ja muutokset ovat maksuttomia.
 • Kirjastokortin uusiminen 2 €
 • Varausmaksu 0 €
 • Noutamaton varaus 1 €

KAUKOPALVELU

Kaukopalvelutilaus 2 €

Kaukolainoista ja paperijäljenteistä peritään lisäksi mahdollinen lähettäjäkirjaston maksu. Paperitulosteet alle 10 sivua sisältyvät tilausmaksuun.

KORVAUKSET KADONNEESTA TAI VAHINGOITTUNEESTA AINEISTOSTA JA TARVIKKEISTA

Asiakas tuo tilalle uuden kappaleen lainaamaansa aineistoa tai maksaa voimassaolevan korvaushinnan.  Harvinaiset, loppuunmyydyt ja muut erikoistapaukset korvataan osaston esimiehen arvion mukaan. Korvaushintaa ei makseta takaisin, vaikka asiakas palauttaisi aineiston myöhemmin.

Tallennepaketeista peritään vahingon korjaamisesta aiheutuva kustannus. Esim. kadonneesta tai vahingoittuneesta tallennesarjan osasta peritään korvaus, joka saadaan jakamalla koko paketin hinta kasettien lukumäärällä. Jos tallennepaketin kirja on kadonnut tai vahingoittunut, asiakas korvaa hinnan täysimääräisesti tai tuo tilalle uuden.

Kunnostamiskelpoisen aineiston korjaa kirjasto ja korjauksesta syntyvät kustannukset korvaa lainaaja. Pienistä korjauksista veloitetaan 2 €.

DVD- ja BD-levyjä, videoita ja konsolipelejä ei voi korvata uudella tekijänoikeussyistä. Niiden korvauksista on sovittava henkilökunnan kanssa.

Loppuunmyyty lehti 7 €

Kielikurssien lainauskotelo A4 7 €

Kielikurssien lainauskotelo A5 3,50 €

KOPIOT JA TULOSTEET

 • Mustavalkoinen A4/sivu 0,40 €
 • Mustavalkoinen A3/sivu 0,60 €
 • Värilliset A4/sivu 1 €
 • Värilliset A3/sivu 2 €
 • Asiakkaan omalle paperille (mustavalkoinen) 0,15 /sivu

MUUT MAKSUT

Muista kuin Vaara-kirjastoista lainatun aineiston (ei koske asiakkaiden Nurmeksen kaupunginkirjastosta tilaamia kaukolainoja) palauttaminen asiakkaan pyynnöstä 10 €.

Muovikassi 0,20 €

CD-, CD-ROM-, DVD –levyjen ja konsolipelien suojakotelot 2 €

Kokoelmista poistettu aineisto 0,10 € - 17 €

Puhelu 0,50 €

Kirjastotoimenjohtajalla on oikeus päättää poikkeavien palvelumaksujen suuruudesta perustelluista syistä. Näistä tehdään tarvittaessa viranomaispäätös.

Myöhästymismaksujen huojennuksista päättää kirjastotoimenjohtaja.

Hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Sivistyslautakunta 28.5.2015 § 25