LIEKSAN KAUPUNGINKIRJASTON MAKSUT JA KORVAUKSET

 

Myöhästymismaksut

Lainan myöhästymismaksu 0,25 €/vrk, enintään 5 €/kpl

Pikalainan myöhästymismaksu 0,50 €/vrk, enintään 5 €/kpl

Ensimmäinen ja toinen muistutuskirje, 3 €/kirje

Perintäkirje ja lasku 7 €/kirje

 

Lastenosaston aineistosta ei peritä myöhästymismaksuja. Palautuskehotuksista ja perimisestä aiheutuneet kulut veloitetaan kuitenkin asiakkaalta.

Yhtä lainaa kohti maksu voi nousta enintään määriteltyyn enimmäismäärään. Myöhästymismaksu peritään myös siinä tapauksessa, että lainojen uusiminen ei ole onnistunut Internetin käyttökatkoksen tai muun teknisen häiriön vuoksi. Myöhästymismaksut peritään myös alle 15-vuotiaan kortilla lainatusta aikuisten osastojen aineistosta. Maksamattomat maksut jäävät velaksi rekisteriin. Jos maksuja on 10 € tai enemmän asiakas/vastuuhenkilö joutuu lainauskieltoon, jolloin lainojen uusiminen ja varausten tekeminen estyy. Vuodenvaihteessa velkasaldon tulee olla 0 €.

 

Kirjastokortti ja varaukset

Ensimmäinen kirjastokortti ja muutokset ovat maksuttomia.

Kirjastokortin uusiminen 2 €

Varausmaksu 0 €

Noutamaton varaus 1 €

Noutamattoman varauksen tai kaukolainan maksu lisätään tilaajan velkasaldoon.

 

Kaukopalvelu

Kaukopalvelutilaus 3 €

Kaukolainoista ja paperijäljenteistä peritään lisäksi mahdollinen lähettäjäkirjaston maksu. Paperitulosteet alle 10 sivua sisältyvät tilausmaksuun.

 

Korvaukset kadonneesta tai vahingoittuneesta aineistosta ja tarvikkeista
Asiakas tuo tilalle uuden kappaleen lainaamaansa aineistoa tai maksaa kirjaston ilmoittaman korvaushinnan. Harvinaiset, loppuunmyydyt ja muut erikoistapaukset korvataan osaston esimiehen arvion mukaan.

Kunnostamiskelpoisen aineiston korjaa kirjasto ja korjauksesta syntyvät kustannukset korvaa lainaaja.

Korvaushintaa ei makseta takaisin, vaikka asiakas palauttaisi aineiston myöhemmin.

Alle 5 €:n korvattava/laskutettava aineisto lisätään asiakkaan velkasaldoon.

Videoita, DVD- ja BD -levyä ei voi kappalekohtaisen tekijänoikeusmaksun vuoksi korvata vastaavalla tallenteella. Niiden korvauksista on sovittava henkilökunnan kanssa.

Loppuunmyyty aikakauslehti 7 €
Loppuunmyyty aikakauslehti (lasten- ja nuortenosaston aineisto) 3 € Kielikurssien suojakotelo 7 €
Levy-, kasetti- ja videokotelo 2 €

 

Kopiot ja tulosteet

Mustavalkoiset/ A4 sivu 0,70 €

Mustavalkoiset/ A3 sivu 1,40 €

Värilliset A4/sivu 1 €

Värilliset A3/sivu 2,00 €

 

Muut maksut

Peruskahvi automaatista 1,00 €

Erikoiskahvi ja kaakao automaatista 1.20 €

Kuuma vesi automaatista 0,20 €

Muovikassi 0,50 €

Tyhjä CD-ROM –levy 1,20 €

Tyhjä DVD-levy 1,70 €

Tyhjä kaksikerroksinen DVD-levy 2,50 €

Muistitikku 10 €

Muusta kirjastosta lainatun aineiston (ei seutu- tai kaukolaina) palauttaminen asiakkaan pyynnöstä 10 €

Osoitekysely 2 €

Kokoelmista poistetun aineiston myyntihinta 0,20 € - 17 €.

Kirjastotoimenjohtajalla on oikeus päättää poikkeavien palvelumaksujen suuruudesta perustelluista syistä. Näistä tehdään tarvittaessa viranomaispäätös.

Myöhästymismaksujen huojennuksista neuvottelevat kirjastotoimenjohtaja ja osastonjohtajat.

 

Kirjaston tilojen vuokrat

Kirjaston näyttelytila / viikko 70 €

Kirjaston näyttelytilan käyttö kokous- tai tapahtumapaikkana (yksityinen, suljettu tai kaupallinen tapahtuma tai kokous / kerta (3 h) 50 €.

Näyttelytilojen hinnat eivät koske kirjaston järjestämiä tai kutsumia näyttelyjä.

Hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Lieksan kaupungin hyvinvointilautakunta  05.12.2017  § 58.