Lehtiä ja artikkeleita

 

Lehtiä

Nimi

Kuvaus

Käyttöoikeus

ePress - sähköinen sanomalehtipalvelu

Kotimaiset paikallis- ja maakuntalehdet digitaalisina samassa muodossa kuin painetut lehdet 60 päivän ajan ilmestymisestään.

 Käyttö kirjastossa

PressReader

Yli 7000 lehteä 120+ maasta 60+ kielellä näköispainoksina.

 Käyttö kirjastossa

Onlinenewspapers.com

Verkkosanomalehtiä eri maista. Uusin numero luettavissa

Vapaa käyttö

Artikkeleita

Nimi

Kuvaus

Käyttöoikeus

Arto
 

Kotimaisten artikkeleiden viitetietoja. 

Vapaa käyttö

Elektra

 

Kotimaisten tieteellisten lehtien artikkeleita kokotekstinä. Elektran ohje

Käyttö kirjastossa

DOAJ
 

Lundin yliopiston valikoimia tieteellisten julkaisujen artikkeleita.

Vapaa käyttö

INGENTACONNECT

Tieteellisiä aikakauslehtiartikkeleita.

Vapaa käyttö/€

HighWire

Stanfordin yliopiston kirjaston tarjoamia asiantuntijoiden arvioimia tieteellisten aikakauslehtien artikkeleita.

Vapaa käyttö/€

J-STAGE

Yli 700 japanilaisen tieteellisen aikakauslehden artikkeleita, myös englanninkielisiä, lääketieteen, luonnontieteiden, tekniikan ja yhteskuntatieteiden aloilta.

Vapaa käyttö

PLOS

 

Public Library of Science sisältää luonnontieteellisiä ja lääketieteellisiä open access -artikkeleita.

Vapaa käyttö


Kontentti

15 vuotta vanhempien suomalaisien aikakauslehtien sisällysluetteloja.

Vapaa käyttö

KÄKÖNEN

Pohjois-Karjalan artikkeliviitetietokanta. 
Käkösen ohje

Vapaa käyttö

Historiallinen sanomalehtikirjasto

Suomessa vuosina 1771–1929 ilmestyneet sanomalehdet
digitaalisessa muodossa.

Vapaa käyttö

 

Kansalliskirjaston digitoidut aikakauslehdet

Kansalliskirjaston digitoimia vanhoja tekijänoikeudesta vapautuneita kotimaisia aikakauslehtiä vapaasti käytettävissä 1800 -luvulta vuosikertaan 1929 asti.

 

Vapaa käyttö

GreenFILE

Ympäristöalan aikakausartikkeleita kokoteksteinä ja viitteinä.

Käyttö kirjastossa

Library, Information Science & Technology Abstracts

Kirjasto- ja informaatiotieteen englanninkielisiä aikakauslehtiartikkeleita kokoteksteinä ja viitteinä.

 

Science Direct Open access

Monitieteellistä kirja- ja artikkeliaineistoa