Kuukauden vieras

Vaara-kirjastojen Kuukauden vieraana opettaja Leena Muona Uimaharjusta. Leena työskentelee osan aikaa Uimaharjun uudessa kirjastossa. Tässä hänen mietteitään työskentelystä kirjastossa.

1) Miltä kirjastossa työskentely on tuntunut?
Tämä on ollut mielenkiintoista ja motivoivaa. Pystyn ottamaan parhaat puolet opettajan ja kirjastovirkailijan työstä ja tekemään jotakin aivan uutta. Lukeminen on aina tuottanut minulle suurta iloa, ja sen vuoksi on mukavaa tehdä töitä tämän asian edistämiseksi. Puhumattakaan siitä, miten paljon kirjastotyö on tuonut lisää sisältöä opettamiseen.

2) Millainen työpäiväsi kirjastossa on tavallisesti?
Teen kirjastotyötä 5 tuntia viikossa. Keskiviikkoisin 3-4 tuntia, ja loput hyppytunneilla viikon mittaan. Tavallisesti päivä kuluu suunnitellessani erilaisia projekteja opettajien kanssa ja niiden toteuttamisessa. Tänään olen opastanut kuudesluokkalaisia hakujen tekemisessä Vaarakirjastojen sivuilta ja esitellyt heille kirjaston luokitusjäjestelmää. Sen lisäksi olen pitänyt tarinatuokion eskareille. Tämän lisäksi huolehdin päivän lehdet paikalleen ja hyllytän kirjat. Autan ja neuvon parhaani mukaan oppilaita ja muitakin asiakkaita. Jos aikaa jää, tutustun aineistoon eli luen.

3) Mikä on parasta kirjastotyössä?
Se, että saan tehdä työtä sellaisten asioiden parissa, jotka ovat minulle tärkeitä.

4) Millaisena näet Uimaharjun kirjaston tulevaisuuden?
Parhaimmillaan kirjasto olisi koko kylän kohtauspaikka, josta voisi hakea tietoa, ajankulua ja kontakteja. Olisi hienoa, jos kaikki viihtyisivät kirjastossa ja pystyisivät nauttimaan kulttuurista. Tähän on mielestäni hyvät mahdollisuudet yhdessä muiden toimijoiden (esim. nuorisotyö) kanssa.

5) Millainen rooli kirjastolla on (tai pitäisi olla) nuorten koulutyössä?
Uudessa opetusuunnitelmassa tärkeitä asioita ovat mm. monilukutaito, eri oppiaineiden väliset yhteistyöprojektit, yrittäjyys, oppilaan aktiivinen rooli oppimisessa ja lähdekritiikki. Kirjaston rooli on tärkeä kaikissa näissä asioissa. Kirjasto tarjoaa luotettavaa tietoa, aineksia kriittiselle ajattelulle ja suuria elämyksiä. Näitä asioita tarvitaan koulutyössä - ja elämässä yleensä.

6) Miten oppilaat tai muut asiakkaat ovat suhtautuneet, kun ope onkin kirjastossa töissä?
Eipä asiaa ole juuri kukaan ihmetellyt.

Tässä vielä lista siitä, mitä on tehty/suunnitteilla
- kirjastokamutoiminta 5.-8.-luokkalaisille, ensimmäinen kokoontuminen on ensi viikolla. Tämän ryhmän kanssa aloitamme kirjastovälitunnit, jossa voisi olla esimerkiksi oppilaiden omia vinkkauksia, lukuhetkiä, toimintapajoja, jne.
- kirjailijavierailu ja toimintarastit 3.-4.-luokkalaisille loppusyksystä
- kirjavinkkaus ja kirjallisuuskeskustelut viidesluokkalaisille joulukuun alussa
- tiedonhaun opetus kuudesluokkalaisille, käynnissä parhaillaan
- ilta kirjastolla -iltakoulu 1.-2. -luokkalaisille joulun jälkeen
- eskarilaisten tarinatuokiot ja kirjamaistelu viikoittain
- tempauksia ja teemapäiviä on luvassa keväälläkin, esim. Koko koulu lukee -päivä Kirjan ja ruusun päivänä, kollektiivinen tarinankirjoitus jne.