Koulu kirjastossa ja kirjasto oppimisympäristönä

Tervetuloa kirjastokäynnille! Lasten kirjastoon tutustuminen alkaa usein jo ennen kouluikää päivähoidossa ja vanhempien kanssa, viimeistään eskarivuoden aikana. Kirjastovierailut tai kirjastoauton käynnit ovat osa koulupäivää ja opiskelua koko peruskoulun ajan. Eskareiden tai ekaluokkalaisten kirjastoon tutustuminen on osa Kulttuurin Virta -kokonaisuutta Joensuun seutukirjastossa ja muutamien muiden kuntien alueella.

Koululuokat voivat tulla vierailulle kirjastoon myös aukioloaikojen ulkopuolella, käynneistä sovitaan oman lähikirjaston kanssa. Opastettujen käyntien lisäksi luokat ovat tervetulleita kirjastoon itsenäisesti. 

Kirjastotilaa voi käyttää mahdollisuuksien mukaan opiskelutilana, varsinkin jos oppilailla on menossa jokin oppimisprojekti johon kirjaston aineistot tai henkilökunnan ohjaus liittyvät.

Luokassa käytössä olevan materiaalin, sekä opetuksessa käytettävän aineiston että oppilaiden pulpettikirjat voi lainata luokan yhteisökortille.  Kotiin lainattavat kirjat ym. materiaali lainataan oppilaiden omilla korteilla. Lisätietoja yhteisökorttien käytönnöistä lähikirjastosta.
 

Kirjastonkäytön opastus

Opastettujen käyntien aiheina voi olla esim.

  • kirjastossa liikkuminen, hyllyjärjestys
  • oman kirjastokortin hankkiminen
  • lainaaminen ja palauttaminen
  • varaaminen
  • kirjojen ja muun materiaalin haku kirjaston aineistotietokannasta
  • oppimisprojektiin liittyvä tiedonhaku
  • muuta